OfertaDesign Thinking

Kreatywność i otwartość na innowacje
Identyfikacja potrzeb użytkownika
Eksploracja możliwości

Kierunek — rozwój i innowacje. Otwórz się na nowe możliwości

Czym jest Design Thinking? Jest to wytworzenie odpowiedniego sposobu myślenia, podczas procesu tworzenia produktów, w oparciu o kilka ważnych czynników. Wszystkie jednak sprowadzają się do poznawania szerszego kontekstu potrzeb odbiorców, co pozwala na tworzenie produktów, uwzględniających ich oczekiwania.

Design Thinking to także nieograniczanie się do własnych pomysłów i przekonań, a wyjście naprzeciw opiniom innych. Jest to proces niezwykle uniwersalny i elastyczny, składający się z kilku etapów, które nierozerwalnie się ze sobą łączą.

Nasi Klienci
Re/Max
Carolina Toyota Bielsko
Karcher Apeks
Orange Animations Studio
Reconal
Totalmoney.pl
10 lat

doświadczenia

20+

specjalistów

200+

zrealizowanych projektów

275%

średni wzrost sprzedaży ecommerce

425%

średni wzrost ruchu organicznego w projektach

760%

średni wzrost ilości słów kluczowych w Google

Design Thinking — myślenie projektowe

Metoda Design Thinking jest uniwersalnym rozwiązaniem podczas rozwiązywania różnego rodzaju problemów, nie tylko dotyczących wdrażania nowych produktów na rynek. Rebranding marki, strategie biznesowe — start up’y w rozwijających się firmach, jak również opracowanie planu działania w dużych korporacjach — to także projektowanie Design Thinking. Umożliwia wdrożenie nowej, przemyślanej strategii rozwoju i organizacji przedsiębiorstwa. Głównym założeniem jest zapoznanie się z oczekiwaniami grupy docelowej, do której chcemy kierować swoje usługi.  Dzięki tej metodzie pod uwagę brane są różne punkty widzenia w trakcie rozwiązywania zadań, które mają więcej niż jedno rozwiązanie. Istotna jest wtedy analiza wielu czynników, które prowadzą do najskuteczniejszego rozstrzygnięcia problemu. Design Thinking to koncentrowanie się na rozwiązaniu a nie na problemie, to eksperymentowanie i doskonalenie rozwiązań opłacalnych i wykonalnych, to także czerpanie z wiedzy całego zespołu.

Etap I — Empatia

Istnieje wiele opisów i definicji Design Thinking. Jednym z najbardziej popularnych jest pięcioetapowy model Design Thinking, gdzie pierwszym etapem procesu jest empatia. To nic innego, jak zapoznanie się z potrzebami i perspektywami użytkowników, do których chcemy kierować nasz produkt. Empatyzacja polega na zrozumieniu problemów grupy docelowej, które motywują ich zachowania i decyzje. Pomogą w tym rozmowy, wywiady, ankiety, obserwowanie zachowania. Dostarczy to inspiracji do innowacyjnych rozwiązań problemu. Etap pierwszy to spojrzenie na problem oczami naszego odbiorcy.

Etap II — Diagnoza potrzeb

Innymi słowy — [re]definicja problemu. To etap, podczas którego następuje wymiana spostrzeżeń na temat zebranych informacji i określenie właściwego problemu, z którym trzeba się zmierzyć. Po analizie danych pozyskanych na pierwszym etapie Design Thinking przychodzi czas na zdefiniowanie konkretnych potrzeb odbiorców i określenie, jakie zmiany są potrzebne w produktach lub usługach, aby spełniały one wymagania i oczekiwania użytkowników. Celem jest stworzenie zagadnienia procesowego, po konsultacji w zespole, np. poprzez burzę mózgów.

 Etap III — Szukanie rozwiązań

Na tym etapie poddane analizie zostaje zagadnienie procesowe stworzone na poprzednim etapie. Jest to przeprowadzenie procesu twórczego, uwzględniając wszystkie pomysły, które powstają. Każda myśl powinna być szczegółowo przedyskutowana, bez ograniczeń, z dystansem do własnych pomysłów. Jest to bardzo elastyczna faza procesu myślenia projektowego, podczas której każdy głos się liczy. Wybranie pomysłu na prototyp powinno odbyć się na zasadzie demokracji.

Etap IV — Budowanie prototypów

Prototypowanie to budowanie fizycznego prototypu, wizualna technika analityczna, która oddana w ręce odbiorców minimalizuje ryzyko porażki, po wypuszczeniu produktu na rynek. Dzięki opiniom zebranym od użytkowników można sprawdzić, czy dany produkt lub usługa odpowiada na potrzeby grupy docelowej. Prototyp może powstać w wersji 3D w formie np. makiety lub 2D w postaci np. schematu, może być także odgrywany jako scenka rodzajowa.  Służy do oceny i wyboru końcowego projektu, jak również do optymalizacji User Experience — doświadczeń użytkownika. Jest to wizualizacja opisywanego pomysłu z etapu III, pozwala oszczędzić na kosztach testowania i wdrażania produktu do sprzedaży oraz uniknąć końcowego niepowodzenia. Dzięki temu poznamy mocne i słabe strony proponowanego przez nas produktu, który będzie testowany na kolejnym etapie.

Etap V — Testowanie

Ostatni etap to testowanie w praktyce informacji, które dotychczas udało się zebrać. Jest to weryfikacja pomysłu w realnym środowisku odbiorców. Przed oddaniem produktu do testowania należy określić kryteria, jakie powinien spełniać. Czynny udział docelowych odbiorców w teście pozwoli sprawdzić wypracowane rozwiązanie. Zebranie wszystkich komunikatów zwrotnych daje pogląd na reakcje użytkowników na proponowaną koncepcję. Jeśli wynik testu jest pozytywny, a wszystkie założenia są spełnione, dopiero wtedy produkt można wprowadzić na rynek.

[re]asumując

Celem jest połączenie wartości emocjonalnych z wartościami pragmatycznymi przy jednoczesnym ich rozdzieleniu. Analiza oczekiwań i doświadczenia pozwala nam znaleźć innowacyjne, kreatywne rozwiązania dla Twojej marki. Motywatorami w procesie Design Thinking są przede wszystkim empatia, znaczenie, zaangażowanie, które są emocjonalnymi czynnikami w podejściu do tworzenia nowych rozwiązań. Z kolei patrząc na temat ze strony pragmatycznej, liczy się przede wszystkim estetyka, użyteczność, wiarygodność i funkcjonalność powstającego produktu czy usługi.

Desing Thinking to sposób myślenia procesowego, którym kierujemy się podczas opracowywania nowych dróg rozwoju — za pomocą zintegrowanej postawy, łączącej różne punkty widzenia oraz wiedzy z różnych dziedzin. Jest to dogłębne spojrzenie na potrzeby odbiorców, gdzie testowanie jest ostatnim etapem procesu, a nie jednym z pierwszych. Design Thinking w naszym wykonaniu to gwarancja innowacyjności oraz rozwoju w każdej branży, w której zostanie zastosowane.

 1. Empatia

  Intencjonalne wczuwanie się w rolę użytkownika produktu (czymkolwiek on jest). By projektować dobre rozwiązania, należy najpierw zrozumieć potrzeby i oczekiwania osób, które będą z nich korzystać.

 2. Definiowanie problemu

  To proste — by móc precyzyjnie zaprojektować (naprawdę) dobrą zmianę, trzeba najpierw ustalić, co jest do zmiany. Identyfikacja słabych stron pozwala skierować na nie należytą uwagę i działania.

 3. Szukanie rozwiązań

  Identyfikacja problemu wskazuje pożądany kierunek dążeń. Warto porzucić schematy działań i otworzyć się na nowe rozwiązania. Bo nowe rozwiązania — to nowa jakość.

 4. Prototypowanie

  Spośród szeregu możliwych kierunków, wyłonionych podczas poszukiwania rozwiązań, należy wybrać kilka. To czas selekcji i tworzenia wstępnych rozwiązań, czyli prototypów.

 5. Testowanie

  Idealną sytuacją jest testowanie próbnych rozwiązań wraz z odbiorcą. To etap sprawdzenia, czy teoria i prototyp po prostu zadziała w praktyce.

;

FAQNajczęściej zadawane
pytania

Jaki jest cel Design Thinking?

Głównym celem procesu, jakim jest Design Thinking, jest kreacja i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, nieszablonowych, niestandardowych. Nowe rozwiązania często starych problemów, wprowadzają zupełnie nowe jakości.

 

Dla kogo Design Thinking?

Uniwersalność tej metody, postawy badawczej, czy sposobu myślenia sprawia, że jest ona potrzebna i przydatna praktycznie w każdej dziedzinie działalności człowieka — edukacji, medycynie, nauce, sztuce oraz oczywiście biznesie. Design Thinking jest metodą skierowaną na innowację, rozwój, postęp. Opiera się na dogłębnych analizach potrzeb odbiorców. Jest więc przeznaczony dla osób, czy instytucji, dla których standard i rutyna to zbyt mało.

Kto wpadł na pomysł Design Thinking?

Być może tę metodę opracowania innowacyjnych rozwiązań jako pierwszy zastosował człowiek pierwotny, sięgając po krzemień lub próbując jeść nasiona różnych roślin. Metoda jest zapewne starsza od samego pojęcia. Jednak do zdefiniowania i usystematyzowania procesu Design Thinking doszło w latach 80. i 90. XX wieku na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. Przedsięwzięcia realizowane tą metodą umożliwiały przekładanie kreatywnych i innowacyjnych założeń i idei do biznesowego świata Doliny Krzemowej.

Dziś trudno sobie to wyobrazić, ale jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku, przedsiębiorstwa technologiczne zgłaszały się do projektanta już po wykonaniu produktu, oczekując po prostu stworzenia ładnej obudowy. Na opracowanie dodatkowych funkcjonalności — było za późno. Metoda Design Thinking zrewolucjonizowała model współpracy technologa z projektantem.

Czy Design Thinking może znajdować zastosowanie w codziennym życiu?

Oczywiście. Jeśli jesteś rodzicem, prawdopodobnie niejednokrotnie wręcz zmuszony byłeś do myślenia projektowego. Spróbuj w najbliższym czasie zastosować Design Thinking w swoim prywatnym życiu. Prawdopodobnie solidnie się zaskoczysz.

Artykuły Nowy w świecie marketingu?
Będziemy Twoim przewodnikiem.