OfertaStrategia sprzedaży

Dowiedz się jak stworzyć skuteczną strategię sprzedaży
Strategia sprzedaży krok po kroku
Analiza klienta i wsparcie pracowników kluczem do sukcesu

Klucz do dynamicznego rozwoju firmy

Strategia sprzedaży to całościowy plan, dotyczący produkcji wyrobów przedsiębiorstwa i ich skutecznej sprzedaży.

Polega na właściwym zagospodarowaniu funduszy, aby rozwój firmy był dynamiczny, a pozycja na rynku się utrzymywała. Strategia marketingowa to również wytyczenie długookresowych zasad działania, dotyczących operacji na rynku. Istotnym elementem strategii jest wybór klientów, co pozwoli na skonstruowanie planu rozwoju firmy w jak najlepszy sposób. Nie można jednak zapomnieć o przygotowaniu handlowców, którzy będą przedstawiać ofertę potencjalnym klientom. Pozwoli to zmaksymalizować szansę, że grono nabywców wybierze ofertę Twojego przedsiębiorstwa.

Nasi Klienci
Re/Max
Carolina Toyota Bielsko
Karcher Apeks
Orange Animations Studio
Reconal
Totalmoney.pl
10 lat

doświadczenia

20+

specjalistów

200+

zrealizowanych projektów

275%

średni wzrost sprzedaży ecommerce

425%

średni wzrost ruchu organicznego w projektach

760%

średni wzrost ilości słów kluczowych w Google

Strategia sprzedaży — od czego zacząć?

Jeśli zależy nam na wysokiej skuteczności sprzedaży, należy zbudować odpowiednią i dokładnie przemyślaną strategię sprzedaży. Jest to działanie kompleksowe, pozwalające na uzyskanie odpowiedzi na pytanie — jak skutecznie sprzedawać?

Efekty jakie przynosi dobra strategia sprzedaży to przede wszystkim umiejętne zarządzanie funduszami oraz kapitałem ludzkim. W Re Bena Gesta — wiemy jak robić to dobrze!

Opracowywanie planu sprzedaży rozpoczynamy od rzetelnej analizy obecnie panującej sytuacji w Twojej firmie, co pozwoli na podjęcie właściwych pierwszych kroków w nowej kampanii. Niewątpliwie należy wyciągnąć wnioski z poprzednich działań Twojego przedsiębiorstwa, aby wdrożyć ulepszenia do strategii sprzedaży.

Niezwykle ważna podczas analizy sytuacji w firmie jest weryfikacja zespołu handlowców, w tym ich skuteczności oraz zastanowienie się jaka ilość osób i funduszy jest potrzebna do osiągnięcia zamierzonego celu.

Z czego składa się strategia sprzedaży?

Po wstępnej analizie sytuacji przedsiębiorstwa, nadchodzi czas na sformułowanie strategii sprzedażowej i rozdysponowanie zadań w zespole.

Tworzymy internetowe lejki sprzedażowe, których celem jest podniesienie sprzedaży. Budujemy je wieloetapowo tworząc tym samym relacje z klientem i dając sobie bardzo duże szanse na odsprzedaż. Dzięki holistycznemu podejściu wplatamy strategię sprzedaży w inne nasze działania – takie jak budowa strony internetowej, optymalizacja czy SEO.

Jeśli każdy będzie wiedział, co ma robić, to  wdrożenie punktów planu do codziennego działania przerodzi się w zadowalające efekty. Oczekiwane zyski mogą pojawić się po kilku tygodniach, miesiącach lub latach. Wszystko zależy od poszczególnych czynników strategii i tego, czy cały zespół konsekwentnie trzyma się założeń. Wystarczy jedna osoba, która postąpi po swojemu i droga do celu może znacznie się wydłużyć.

Należy zatem mierzyć na bieżąco wszystkie swoje działania, aby wyciągać wnioski i sprawdzać skuteczność swojej strategii. Nie zapominajmy, że strategia sprzedaży to nie jest tylko określenie sposobu sprzedaży, ale także całego procesu przygotowawczego oraz wspomnianej już bieżącej analizy działań. To także przede wszystkim ludzie, którzy odpowiednio zaangażowani są kluczem do sukcesu.

Czynniki wpływające na jakość i skuteczność strategii sprzedaży

Podczas tworzenia strategii sprzedaży punktem wyjścia powinno być określenie wartości produktu, który będzie sprzedawany.

Następnie należy określić grupę docelową, do której kierujemy swoje usługi. Warto zaznajomić się z ich preferencjami, co zawiera się w tzw. archetypie klienta. Ułatwia to kontakt z klientem, w tym formułowanie treści w odpowiedni sposób, jak również wybór odpowiedniego kanału przekazu reklamowego.

Planując działalność swojej firmy warto zwrócić uwagę na podział poszczególnych etapów rozwoju przedsiębiorstwa. Ma to na celu skierowanie oferty kolejno dla szerszego lub wyspecjalizowanego grona klientów, co pozwoli na efektywność otrzymywanych przychodów.

Analiza klienta w strategii sprzedaży

Integralną i najważniejszą częścią całego procesu sprzedaży — strategii marketingowej — jest pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie współpracy z obecnymi.

Podstawą jest wybranie rodzaju przeprowadzanych interakcji z klientami. Pozwoli to efektywnie wykorzystać szanse sprzedażowe zawarte w planie. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie jakie potrzeby i oczekiwania ma Twój klient.

Zebrane informacje na temat dotychczasowej współpracy z nabywcami i wyciąganie z nich wniosków zdecydowanie ułatwią przyszłe relacje sprzedażowe. Poznanie preferencji zakupowych potencjalnych klientów ułatwia proces dotarcia do nich przez odpowiedni kanał komunikacji.

Istotne w kreowaniu profilu klienta jest określenie jego roli w społeczeństwie, firmy czy organizacji w jakiej pracuje, celów i wyzwań, a także danych personalnych jak wiek i stan cywilny. Pomocne może okazać się zaznajomienie ze sposobem spędzania przez niego wolnego czasu oraz tego jak zazwyczaj wygląda jego dzień.

 1. Analiza obecnej sytuacji w firmie

  Aktualna sytuacja w firmie to punkt wyjścia do budowania strategii sprzedażowej. Analizie należy poddać obecne możliwości sprzedażowe, w tym dostępne fundusze, kwalifikacje oraz liczbę osób w zespole handlowym.

 2. Wartość produktu

  Przed rozpoczęciem opracowywania strategii marketingowej należy określić wartość i jakość produktu, który chcemy wdrożyć do sprzedaży. Pozwoli to określić grupę docelową oraz wkład finansowy, jaki jest potrzebny do realizacji planu działania.

 3. Cele sprzedażowe

  Ustalenie początkowych celów ułatwi późniejsze etapy wdrażania strategii marketingowej w życie. Wyznaczone cele to jasny komunikat dla pracowników, mówiący o oczekiwaniach wobec nich.

 4. Grupa docelowa

  Określenie grupy docelowej, do której będziemy kierować nasze usługi i produkty, umożliwi zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów. Charakterystyka potencjalnego klienta pozwala także dobrać odpowiedni rodzaj kanału komunikacji, co zwiększa szanse sprzedażowe.

 5. Kontrola efektów

  Istotnym elementem strategii sprzedaży jest kontrola efektów oraz wyciąganie na bieżąco wniosków z działań. Należy się skupiać zarówno na transakcjach zakończonych pomyślnie, jak i na niepowodzeniach.

;

FAQNajczęściej zadawane
pytania

Na czym polega główna przewaga Waszej strategii sprzedaży?

Pracujemy globalnie nad działalnością naszych partnerów. Zaczniemy od audytu i wstępnej analizy, przygotujemy właściwe wskazówki do wdrożenia lub zarekomendujemy zmianę strony i architektury witryny, a następnie w oparciu o lejki sprzedażowe będziemy zwiększać ruch kierowany do strony, a tym samym sprzedaż – pracując intensywnie nad wzrostem konwersji!

Na jaki okres tworzycie strategię sprzedaży?

U podstaw naszego założenia leży przede wszystkim długofalowa współpraca, bo jest to korzystne dla obu stron. Dla Ciebie – bo masz rzetelnego i zweryfikowanego partnera, który dba o dany obszar Twojej działalności, a dla Nas jest to możliwość rozwoju projektu i wyciągania wniosków na bieżąco, po to aby dostarczać jeszcze lepsze rezultaty.

Czy strategia marketingowa i strategia sprzedaży oznacza to samo?

Nie. Planowanie w biznesie odgrywa rolę kluczową. I dotyczy to każdego działu przedsiębiorstwa. Strategia marketingowa obejmuje po prostu inny zakres planowania niż strategia sprzedaży. Jak w żywym organizmie — te przestrzenie działań ściśle do siebie nawiązują, warunkują się wzajemnie, choć stanowią odrębne obszary. By organizm był w dobrej formie, wszystkie jego funkcje powinny działać bez zarzutu.

Czy strategia sprzedaży pomoże mi przetrwać opcjonalny kryzys?

Tak. Strategia sprzedaży obejmuje planowanie i przewidywanie trudnych sytuacji i sposobów radzenia sobie z nimi. Co istotne, przewidywania dotyczą również sytuacji, które wywołane są przez czynniki zewnętrzne, niezależne, czy tzw. siły wyższe.

Co niezmiernie istotne — strategia sprzedaży zakłada bieżące monitorowanie efektywności, umożliwiając wychwycenie problemu oraz dając czas i przestrzeń na prawidłowe, korzystne reakcje, wdrażanie zmian przed momentem krytycznym.

Artykuły Nowy w świecie marketingu?
Będziemy Twoim przewodnikiem.