Blog Kluczowe aspekty procesu sprzedaży Re Bena Gesta

Kluczowe aspekty procesu sprzedaży Re Bena Gesta

Cieszymy się niezmiernie z faktu, że zdecydowałeś się odwiedzić nasza stronę i poznać nasz proces sprzedaży. Jesteśmy niezmiernie dumni z faktu, że stosujemy zasady Sandlera i nasz proces umożliwia długofalowe budowanie relacji, a w konsekwencji dostarczanie rezultatów, które umożliwiają osiąganie swoich celów biznesowych. 

W całym procesie przywiązujemy szczególną uwagę do zrozumienia Twoich potrzeb i oczekiwań, a nie wyłącznie do sprzedaży produktów czy usług. Od początku zależy nam na długofalowej współpracy, której podwalinami jest dobrze wykonana praca (łac. Re Bena Gesta). Na chwilę obecną możemy pochwalić się średnim czasem trwania współpracy na poziomie 26 miesięcy i czas ten się wydłuża. 

Nasz proces sprzedażowy składa się z kilku kluczowych elementów:

  1. Intro – rozpoznanie potrzeb i potwierdzenie, że jesteśmy w stanie dostarczyć wartość w Twoim projekcie.
  2. Discovery w formie Audytu – (analiza konkurencji, analiza potrzeb, podstawy seo + ux, błędy krytyczne, potencjalne słowa kluczowe) 
  3. Prezentacja Audytu – omówienie i przedstawienie możliwości współpracy 
  4. Omówienie oferty – wybór optymalnego wariantu, ustalenie budżetu i celów
  5. Rozpoczęcie współpracy 

Celem tego artykułu jest przedstawienie w jaki sposób przebiega nasz proces sprzedażowy, abyś mógł zrozumieć jak pracują nasi eksperci, żeby przygotować ofertę w pełni dostosowaną do Twoich potrzeb. Nasze działania nastawione są na wzrost ruchu organicznego i płatnego kierowanego do witryny, a także zwiększenie konwersji – co sumarycznie przekłada się na wzrost sprzedaży

  1. Intro 

Pierwszym etapem procesu sprzedażowego jest u nas Intro, którego celem jest nawiązanie relacji oraz zebranie podstawowych informacji na temat potrzeb biznesowych. Na tym etapie nasi specjaliści przykładają szczególną uwagę do wsłuchania się w Twoje cele, wyzwania i priorytety – aby móc w efektywny sposób przygotować zakres współpracy. 

  1. Discovery 

W drugiej części zaproponujemy przygotowanie Audytu, który pozwoli nam ocenić konkurencje, potrzeby oraz sprawdzić możliwości współpracy (min. poprzez analizę słów kluczowych). Ocenimy też możliwość skalowania Twojego biznesu za pomocą naszych narzędzi audytorskich, żebyś zyskał świadomość potencjału rynku, w którym się poruszasz. 

  1. Prezentacja Audytu

Na tym etapie omówimy z Tobą Audyt i przedstawimy możliwości rozwoju Twojego projektu. Skupimy się przede wszystkim na aspektach związanych z ruchem organicznym, ruchem płatnym i konwersją – będącymi holistycznym podejściem SXO (Search Experience Optimization). 

Nie jesteśmy w stanie złożyć Ci precyzyjnej oferty bez Audytu. Stanowi on dla nas punkt wyjścia. Jest wykonywany ręcznie przez naszego specjalistę. Nie korzystamy z gotowych generatorów, a jedynie z narzędzi SEO/SEM, takich jak Ahrefs, Moz, Majestic, Semrush, Senuto, SurferSEO, Brand24 czy Google Trends. 

Na podstawie Audytu i wspólnych ustaleń (cele, budżet, czas) przygotujemy kompleksową ofertę wdrożeniową. 

  1. Omówienie oferty

W ramach kolejnego etapu omówimy ofertę i upewnimy się, że to co przygotowaliśmy jest tym, co w tym momencie da Ci najlepsze rezultaty. 

  1. Rozpoczęcie współpracy

Po ustaleniu wspólnych warunków współpracy i zakresu rozpoczynamy działania. 

Otrzymasz od nas dostęp do pliku projektowego, a także wsparcie dedykowanego konsultanta, z którym będziesz na bieżąco w kontakcie. Na koniec miesiąca otrzymywać będziesz rzetelne raporty, wraz z podsumowaniem zrealizowanych działań, planami na kolejny miesiąc i wszelkimi potrzebnymi do analizy statystykami. 

Podsumowanie

W swoich działaniach stawiamy na długofalową współpracę, która jest korzystna dla obu stron. 

Dla Ciebie długa współpraca to zaopiekowany obszar w firmie, niższe koszty zarządzania i mniej poświęcanego czasu. 

Dla nas to możliwość rozwinięcia skrzydeł poprzez analizę i wyciąganie wniosków, a tym samym stałe udoskonalanie produktu i usługi, którą Tobie oferujemy – w efekcie zwiększanie ilości pozyskiwanego ruchu, podnoszenia konwersji i uzyskiwania lepszych rezultatów.