dobrze wykonawszy prac臋

Polityka Prywatno艣ci

W zwi膮zku z wej艣ciem w dniu 25 maja 2018 r. Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony, przetwarzania oraz przep艂ywu danych osobowych os贸b fizycznych (RODO), informujemy, i偶:

Administratorem Twoich danych jest Re Bena Gesta Jakub Szlosek z siedzib膮 w Kozach przy ulicy Dolnej 26, 43-340 Kozy, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej przez Ministra Gospodarki, pod numerem NIP: 9372715384, REGON: 380909836. W sprawach zwi膮zanych z przetwarzaniem i ochron膮 danych osobowych wyznaczony zosta艂 punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail:聽biuro@rebenagesta.com
Kontakt we wskazanych sprawach mo偶liwy jest tak偶e w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: 鈥濷chrona Danych Osobowych鈥 oraz osobi艣cie w biurze pod adresem ul. Dolna 26, 43-340 Kozy.

Podane przez Ciebie dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w nast臋puj膮cych celach:

 • wykonania umowy dotycz膮cej us艂ugi b膮d藕 sprzeda偶y 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO 鈥 przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, do czasu zako艅czenia umowy;
 • marketingu bezpo艣redniego 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO 鈥 prawnie uzasadnionego interesu Re Bena Gesta Jakub Szlosek do czasu zako艅czenia umowy lub z艂o偶enia sprzeciwu;
 • finansowo-ksi臋gowych 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO 鈥 przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania przepis贸w prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowo艣ci, do czasu wymaganego w艂a艣ciwymi przepisami prawa podatkowego;
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszcze艅 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO 鈥 prawnie uzasadnionego interesu przedsi臋biorstwa Re Bena Gesta Jakub Szlosek, do czasu wyga艣ni臋cia okresu roszcze艅 zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
 • prowadzenia proces贸w reklamacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO 鈥 prawnie uzasadnionego interesu przedsi臋biorstwa Re Bena Gesta Jakub Szlosek, przez 10 lat od zako艅czenia umowy;

Posiadasz prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. je艣li dane s膮 przetwarzane na podstawie Twojej zgody, lub w celach marketingowych czy udost臋pniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie. W celu cofni臋cia zgody mo偶esz si臋 skontaktowa膰 z punktem obs艂ugi klienta w biurze stacjonarnym Re Bena Gesta Jakub Szlosek (adres powy偶ej) lub wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 e-mail na adres:聽biuro@rebenagesta.com
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 鈥 Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pe艂ni dobrowolne.

Niepodanie danych osobowych b臋dzie skutkowa艂o niemo偶liwo艣ci膮 pe艂nego wykonania zobowi膮za艅, przyj臋tych przez Re Bena Gesta Jakub Szlosek w ramach zawieranych z Tob膮 um贸w.

 1. Serwis nie zbiera w spos贸b automatyczny 偶adnych informacji, z wyj膮tkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i przeznaczone s膮 do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczaj膮cym na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj膮cym do nich dost臋p jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane s膮 w celu:
  1. dostosowania zawarto艣ci stron internetowych Serwisu do preferencji U偶ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeg贸lno艣ci pliki te pozwalaj膮 rozpozna膰 urz膮dzenie U偶ytkownika Serwisu i odpowiednio wy艣wietli膰 stron臋 internetow膮, dostosowan膮 do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b U偶ytkownicy Serwisu korzystaj膮 ze stron internetowych, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci;
  3. utrzymanie sesji U偶ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi臋ki kt贸rej U偶ytkownik nie musi na ka偶dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a.
 1. W ramach Serwisu stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane s膮 nast臋puj膮ce rodzaje plik贸w cookies:
  1. 鈥瀗iezb臋dne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce korzystanie z us艂ug dost臋pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj膮ce pliki cookies wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies s艂u偶膮ce do zapewnienia bezpiecze艅stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu偶y膰 w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. 鈥瀢ydajno艣ciowe鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. 鈥瀎unkcjonalne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce 鈥瀦apami臋tanie鈥 wybranych przez U偶ytkownika ustawie艅 i personalizacj臋 interfejsu U偶ytkownika, np. w zakresie wybranego j臋zyka lub regionu, z kt贸rego pochodzi U偶ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl膮du strony internetowej itp.;
  5. 鈥瀝eklamowe鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce dostarczanie U偶ytkownikom tre艣ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa艅.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie s艂u偶膮ce do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plik贸w cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. U偶ytkownicy Serwisu mog膮 dokona膰 w ka偶dym czasie zmiany ustawie艅 dotycz膮cych plik贸w cookies. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione w szczeg贸lno艣ci w taki spos贸b, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plik贸w cookies w ustawieniach przegl膮darki internetowej b膮d藕 informowa膰 o ich ka偶dorazowym zamieszczeniu w urz膮dzeniu U偶ytkownika Serwisu. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w cookies dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, 偶e ograniczenia stosowania plik贸w cookies mog膮 wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przez wsp贸艂pracuj膮cych z operatorem Serwisu reklamodawc贸w oraz partner贸w.
 4. 10.Wi臋cej informacji na temat plik贸w cookies dost臋pnych jest w sekcji 鈥濸omoc鈥 w menu przegl膮darki internetowej.